Онлайн туслах

Acolous 3.0 программ нь төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчид өдөр тутмын үйл ажиллагааны анхан шатны ...

Дэлгэрэнгүй
...
ACOLOUS 3.0

Програмын танилцуулга: Acolous 3.0 програм нь төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчид ...

Дэлгэрэнгүй
...
LEADER 3.0

Програмын танилцуулга: Leader 3.0 хувилбар нь аж ахуйн нэгж байгууллагад гарсан ...

Дэлгэрэнгүй
...
PAYROLL 2.0

Програмын танилцуулга: 2010 онд боловсруулж зах зээлд шинээр нэвтрүүлсэн. Тус хувилбар ...

Дэлгэрэнгүй
...
PLASTIC 3.0

Програмын танилцуулга: Plastic 3.0 Тайлангийн нэгтгэлийн систем төсөвт байгууллага, ...

Дэлгэрэнгүй

Plastic 3.0 Тайлангийн нэгтгэлийн систем төсөвт байгууллага, төрийн сан, төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, ...

Дэлгэрэнгүй

2010 онд боловсруулж зах зээлд шинээр нэвтрүүлсэн. Тус хувилбар нь манай бүтээгдэхүүн болох төсөвт болон ...

Дэлгэрэнгүй
...
Гар скайнер

Гар скайнер

Дэлгэрэнгүй
...
Хурууны мауз

Хурууны мауз

Дэлгэрэнгүй
...
Нөүтбүүкний ...

Нөүтбүүкний хөргүүр

Дэлгэрэнгүй
...
Мауз нимгэн ...

Мауз нимгэн CF-A25

Дэлгэрэнгүй

“Leader monitoring” систем нь байгууллагын төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэлийн явцад хяналт тавих, ...

Дэлгэрэнгүй

Газрын бүртгэл төлбөр барагдуулалтын систем нь газрын төлбөрийн бүртгэлийг хийхдээ газар эзэмшигч ашиглагчийн ...

Дэлгэрэнгүй