Шинээр оруулж бүй арга хэмжээ тохируулах зааварчилгаа


Шинэ мэдээ


Санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд ашигладаг зарчим болон тооцоолж хэмжих арга зүй, стандартуудыг нягтлан бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим гэнэ. Цааш унших

Эдийн засгийн ил тод байдлын тухай Цааш унших

Та заавал болон сайн дурын даатгалыг өөрөө банкинд тушаамаар байна уу. Танд туслах үүднээс таны даатгал төлөх банк болон тухайн банкны дансны дугаарыг танилцуулж байна. Цааш унших